1. تاسیس پلنت های تولیدی در صنایع فولاد، مس، آلومینیم و سایر صنایع آهنی و غیر آهنی به صورت EPC.
 2. تاسیس پلنت های تولید و فرآوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی.
 3. یوتیلیتی پروژه های صنعتی مختلف که شامل موارد زیر می باشد:
  • گازهای صنعتی اکسیژن، نیتروژن، آرگون، هیدروژن و CO2.
  • تصفیه آب و فاضلاب به صورت EPC.
  • پلنت های تولید بخار و هوای فشرده
 4. فیلتراسیون و پلنت های حفاظت از محیط زیست
 5. اتوماسیون و کاهش مصرف انرژی
 6. تولید برق، پست ها و شبکه های توزیع برق MV/HV
 7. نمایندگی شرکت هانگ یانگ چین هنگ ینگ