درباره ما

درباره ما

پروژه ها

SFC has been established with the intention of involving in the industrial sectors for over years. Successfully as a contractor, we have been awarded several large a medium- scale contracts.

شرکای خارجی صفا فولاد

شرکت صفا فولاد فعالیت بسیار نزدیکی با کاربرها و شرکای خارجی دارد تا از پایداری پروژه ها با تاکید بر رضایتمندی مشتری مطمئن شود.

بخش ها و حوزه های اصلی

پرسنل مجرب SFC شامل متخصصان خدمات مهندسی، تهیه و ساخت می باشند. شرکت صفا فولاد تشخیص داده است که مراودات موثر و رویکردهای خلاقانه زمینه های اصلی برای سنجش موفقیت هر ماموریتی هستند.

خط مشی کیفی

SFC تجربه قابل توجهی در زمینه های مختلف قراردادی شامل EPC دارد. این شرکت متخصصان ویژه ای را جهت برآورد تجهیزات مورد نیاز در پلنت های مختلف دارد. این موضوع باعث شده است تا شرکت ما را در بین سایر شرکت های فراهم کننده خدمات در کشور مشهور سازد.

بخش ها و حوزه های اصلی

کشف راه حل جدید با تیم مهندسی اختصاصی
Uploaded image

Engineering and design department

Engineering
This division is solely dedicated to providing engineering services vigorously in compliance with project technical needs.
Uploaded image

Commercial department

Commercial department
From the time SFC was founded, commercial group has met the challenges of client demands by providing efficient supply and delivery solutions in compliance with project specific requirements and project time limits.
Uploaded image

Tender department

Tender department
Knowing the importance of tender participation, this division is responsible to explore tender notices and prepare the bids and necessary documents to enter effective competition. Efficient communication as well as company’s successful records has been always the keys for its win announcement.
Uploaded image

Execution department

Business Development
Project execution maintains leadership in project management capabilities and adopting flexible and open approaches toward better construction, commissioning and erection methods where can meet employer’s satisfaction.

پیام رییس هیئت مدیره

حسین احمدی جبلی